Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Συνεδριάζει στην Κόρινθο το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου


Την Τρίτη 3 Απριλίου 2012 και ώρα 08:00 μ.μ., στην Κόρινθο,  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων (Δ/νση: Κολιάτσου 32), θα  προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα :


Α. Ενέργειες –Παρεμβάσεις της ΠΕΔ Πελοποννήσου

1.         Διαχείριση απορριμμάτων – Η υπάρχουσα κατάσταση και ενέργειες

2.         Έγκριση δαπάνης της νομικής τεκμηρίωσης των προσφυγών των Δήμων κατά της  επιβολής προστίμων από την Περιφέρεια για τη λειτουργία των ΧΑΔΑ

3.         Δημοτικά  Λιμενικά Ταμεία

4.         Αναθεώρηση χαρακτηρισμού οδικού δικτύου

5.         Ενέργειες της ΠΕΔ επί της υπ. αριθμ. 55/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας με θέμα: «Υπαγωγή των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Είρας στις Δημόσιες Υπηρεσίες του Νομού Μεσσηνίας»

6.         Δημιουργία Κέντρων Κράτησης Λαθρομεταναστών

Β. Οργάνωση της ΠΕΔ Πελοποννήσου

7.         Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΠΕΔ Πελοποννήσου

8.         Ψήφιση του Κανονισμού Έργων-Μελετών-Υπηρεσιών της ΠΕΔ Πελοποννήσου
Γ. Διοικητικά θέματα

9.         Καθορισμός εξόδων κίνησης των υπαλλήλων της ΠΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6, περ. ε΄ του Π.Δ. 75/2011

10.    Έγκριση Παράτασης μίσθωσης ακινήτου 


Δ. Οικονομικά θέματα

11.     Έγκριση γενομένων δαπανών για την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 22/2/2012 στο Ναύπλιο με θέμα: «Το πρόβλημα των Ναρκωτικών και η αντιμετώπιση του σε περίοδο οικονομικής και Κοινωνικής κρίσης».

12.    Αποδοχή ποσού 1.217,38€ από την τράπεζα Eurobank ως πιστωτικοί τόκοι 1ου διμήνου 2012.

13.    Έγκριση γενομένων δαπανών για την αγορά μιας φωτογραφικής μηχανής και δυο δημοσιογραφικών μαγνητοφώνων.

Ε. Επιτροπές & Συμβούλια

14.    Αντικατάσταση του τακτικού μέλους της ΠΕΔ,  που είχε  υποδειχτεί προς την ΚΕΔΕ  με την υπ. αριθμ. 63/2011 απόφαση του Δ.Σ., στην Β/Βάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου.
15.    Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 7 του Νόμου 2323/1995 του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

16.    Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων( ΣΥΠΟΘΑ)ανά  Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 30 & 32 του Ν. 4030/2011

17.    Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση των μελών της Αστικής Εταιρείας του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων ουσιών Νομού Κορινθίας

ΣΤ. Φεστιβάλ Ελαιολάδου& Ελιάς

18.    Ενημέρωση από τον  Πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής για την οργάνωση του περιπτέρου της ΠΕΔ στο 5ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς


Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου
Παναγιώτης Νίκας
Δήμαρχος Καλαμάτας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου