Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας


   Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας  στη Δημητσάνα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου,  την Παρασκευή στις  30 του μηνός Μαρτίου έτους 2012 & ώρα 18:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.      Υπογραφή σύμβασης  με ΕΛ.ΤΑ για την είσπραξη λογαριασμών  δημοτικών τελών και αγορά φακέλων προπληρωμένου τέλους.
2.      Μείωση τελών για άπορους συνδημότες μας & ΑΜΕΑ.
3.      Κατανομή  επιχορήγησης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γορτυνίας.
4.      Ορισμός  Δ.Σ. μέλους Επιτροπής κατάρτισης μητρώων αρρένων.
5.      Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακό Ταμείο, για την υποβολή αίτησης – φακέλου  για το έργο Ύδρευση  κάτω Ηραίας.
6.      Διαδικασία επιλογής λογότυπου Δήμου Γορτυνίας.
7.      Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση  Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας  Πελοπόννησος Κ.Σ.Σ.Α.
8.      Έγκριση  εργασιών  για διαμόρφωση  δρόμου στην Τ.Κ. Περδικονερίου από Τσιόγκα Νικόλαο.
9.      Εκμίσθωση περιπτέρου Τ. Κ Κοντοβάζαινας
10.  Μίσθωση γραφείου Τ.Κ. Νεοχωρίου.
11.  Αποδοχή παραχώρησης  τμήματος οικοπέδου στην Τ.Κ. Σπάθαρι από Αναστασία  Μαργιώλη του Ιωάννη και της Ελένης σύζυγος Όθωνος Παπαδάκη.
12.  Έγκριση εργασιών (τσιμεντόστρωση σε δημοτικό δρόμο) στην Τ.Κ. Βυτίνας.
13.  Ορισμός υπολόγου για  είσπραξη επιταγών από Δ.Ε.Η.
14.  Αντικατάσταση  μέλους  Διοικητικού Συμβουλίου  ΔΗ.ΓΕ.Κ.
15.  Αντικατάσταση μελών Δ/κού Συμβουλίου  Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
16.  Έγκριση  εγκατάστασης  αναμεταδότη κινητής τηλεφωνίας  wint   στην Τ.Κ. Βυτίνας.
17.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού  2012.
18.  Διαγραφή οφειλών  τελών ύδρευσης και προσαυξήσεων. 
  1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών γέφυρας στην θέση Κόνιαρη στο Δ.Δ. Στεμνίτσας»
  2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας «Καταγραφή δεξαμενών και δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Δήμου Γορτυνίας»
  3. Την οριστική παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης «Ανάπλαση οικισμού Σταυροδρομίου, Δήμου Γορτυνίας»
  4. Την οριστική παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης «Ανάπλαση οικισμού Σταυροδρομίου, Δήμου Γορτυνίας»
  5. Την οριστική παραλαβή της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης «Ανάπλαση οικισμού Σταυροδρομίου, Δήμου Γορτυνίας»
  6. Συμμετοχή του Δήμου σε Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης.


                                                                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΝΗΣΚοιν: Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Γορτυνίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου