Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Μηνιαία δραστηριότητα, υφιστάμενων Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου.


Κατά την διάρκεια του μηνός Μαρτίου, του έτους 2012, από τις υφιστάμενες υπηρεσίες, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου: 
I. Συνελήφθησαν συνολικά τετρακόσια τριάντα έξι (436) άτομα και ειδικότερα:

† Τρία (3) για απόπειρα Ανθρωποκτονίας.

† Πέντε (5) για Ληστεία.

† Εξήντα επτά (67) για Κλοπή.

† Τριάντα επτά (37) για παράβαση Ν. Περί Ναρκωτικών.

† Εκατόν τριάντα πέντε (135) για παράβαση Ν. Περί Αλλοδαπών.

† Δεκατρείς (13) για παράβαση Ν. Περί Όπλων.

† Είκοσι τέσσερα (24) για παράβαση Ν. Περί Παιγνίων.

† Ένα (1) για Αντίσταση.

† Δύο (2) για Απάτη.

† Τέσσερα (4) για Πλαστογραφία.

† Τρείς (3) για Μαστροπεία.

† Έξι (6) για κυκλοφορία παραχαραγμένων Νομισμάτων.

† Δύο (2) για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

† Τρία (3) για Ενδοοικογενειακή Βία.

† Ένα (1) για Εκούσια Απαγωγή.

† Ένα (1) για Ζωοκλοπή.† Έξι (6) για παράβαση Γ.Ο.Κ.

† Ογδόντα τρία (83) για Καταδιωκτικά έγγραφα.

† Σαράντα (40) για διάφορα Αδικήματα ( Κατ’ έγκληση διωκόμενα, Υγειονομικού Κανονισμού κ.λ.π.) .II. Εξιχνιάσθηκαν:† Δύο (2) υποθέσεις απόπειρας ανθρωποκτονίας.

† Δώδεκα (12) υποθέσεις ληστείας και μία (1) υπόθεση απόπειρας Ληστείας.

† Ογδόντα επτά (87) υποθέσεις κλοπών – διαρρήξεων, καταστημάτων, οχημάτων κ.λ.π.

† Δύο (2) υποθέσεις Μαστροπείας.

† Δεκαπέντε (15) υποθέσεις για παράβαση του Νόμου Περί Ναρκωτικών.

† Έντεκα (11) υποθέσεις για παράβαση του Νόμου Περί Όπλων.

† Δύο (2) υποθέσεις Απάτης και δύο (2) απόπειρες Απάτης.

† Δύο (2) υποθέσεις Πλαστογραφίας.

† Μία (1) υπόθεση Ζωοκλοπής.

† Τέσσερις (4) υποθέσεις για κυκλοφορία Παραχαραγμένων.

III. Εξαρθρώθηκαν:† Μία (1) εγκληματική ομάδα αλλοδαπών, υπηκόων Βουλγαρίας, οι οποίοι αφαιρούσαν εναέρια καλώδια του Ο.Τ.Ε.

† Μία (1) εγκληματική ομάδα αλλοδαπών, υπηκόων Αλβανίας, οι οποίοι είχαν διαπράξει πέντε (5) διαρρήξεις και κλοπές σε οικίες.

† Μία (1) εγκληματική οργάνωση αλλοδαπών, υπηκόων Αλβανίας, οι οποίοι είχαν διαπράξει δέκα (10) ληστείες και μία (1) κλοπή.

† Μία (1) σπείρα αλλοδαπών, υπηκόων Αλβανίας, οι οποίοι είχαν διαπράξει δύο (2) διαρρήξεις και απόπειρες κλοπής.

† Μία (1) εγκληματική ομάδα αλλοδαπών, υπηκόων Βουλγαρίας, οι οποίοι αφαιρούσαν καλώδια της Δ.Ε.Η.

IV. Κατασχέθηκαν συνολικά:† Ηρωίνη 36,15 γραμμάρια.

† Κάνναβη 440,55 γραμμάρια.

† Δενδρύλλια κάνναβης 2.

† Ναρκωτικά χάπια 100.

† Τσιγαριλίκια κάνναβης 2.

† Ζυγαριές 3.

† Κυνηγετικά όπλα 2.

† Πιστόλια 1.

† Σπρέι εκτόξευσης χημικής ουσίας 1.

† Συσκευή Ηλεκτρικής Εκκένωσης 1.

† Πιστόλια κρότου 3.

† Περίστροφα 1.

† Ξίφη, ξιφολόγχες, μαχαίρια, σπάθες, σουγιάδες 1.

† Γεμιστήρες 2.

† Φυσίγγια διαφόρων τύπων 48.

† Κάλυκες διαφόρων τύπων 43.

† Χρηματικό ποσό 2.025 Ευρώ.

† Πλαστά χαρτονομίσματα διαφόρων τύπων 68.

† Κινητά τηλέφωνα 5.

† Ηλεκτρονικά παιγνιομηχανήματα 11.

† Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 20.† Οχήματα 11.

† Πλαστά Έγγραφα 3.

† Πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, εργαλείων και χρυσαφικών.

V. Κλαπέντα Οχήματα: 106VI. Ανευρεθέντα Οχήματα: 47

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου