Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Τρίπολης


Σας καλούμε  την 23ην Απριλίου 2012,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  14:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη και Αταλάντης για τη  Συνεδρίαση της  Οικονομικής επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:


1)    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας:
     « Αποξήλωση προειδοποιητικών σηματοδοτών κόμβου Ο.Η.Ε.-Καλαμών κ.λ.π,, επισκευή, επανατοποθέτηση τους στην οδό Τάπιας του Δήμου Τρίπολης και λοιπές εργασίες».

2)    Αίτηση Δημ. Υπαλλήλου κ. Γεωργίου Μαργιώλα περί απόδοσης λογαριασμού διαχείρισης για την αντιμετώπιση δαπανών εισφοράς ΔΟΥ και έκδοση αδείας κυκλοφορίας ενός καινούριου απορριμματοφόρου κατά το έτος 2012.

3)     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού.

4)     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια παραθύρων και μεταλλικής πόρτας για το κοινοτικό γραφείο της Τ.Κ. Ζευγολατιού.

5)     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών « Δημοσίευση της 1/2012 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον θάνατο του πρώην αντιδημάρχου Κυριακούλη Γρηγοράκου  ». 

6)    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών
                              « Δημοσίευση προκήρυξης».
    
7)    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών
      « Δημοσίευση Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2010 και   Συνοπτικής κατάστασης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ».

8)     Υποβολή δικαιολογητικών  απόδοσης λογαριασμού του αριθμ. 37/1-2-2012 Χ.Ε.Π. ποσού 343.816,69 € για την καταβολή επιδομάτων ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ διμήνου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2011. 

9)    Υποβολή δικαιολογητικών  απόδοσης λογαριασμού του αριθμ. 38/1-2-2012 Χ.Ε.Π. ποσού 2.032,20 € για την καταβολή επιδομάτων ΣΤΕΓΑΣΗΣ διμήνου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2011.

10)  Υποβολή δικαιολογητικών  απόδοσης λογαριασμού του αριθμ. 39/1-2-2012 Χ.Ε.Π. ποσού 214.941,89 € για την καταβολή επιδομάτων  διμήνου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2011 σε ΑΜΕΑ με ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ.

11)  Αίτηση Δημ. Υπαλλήλου κ. Γεωργίου Μαργιώλα περί απόδοσης λογαριασμού διαχείρισης για την αντιμετώπιση δαπανών τεχνικού ελέγχου των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Τρίπολης κατά το Α΄ Τρίμηνο έτους 2012 .

12)  Αίτηση Δημ. Υπαλλήλου κ. Γεωργίου Μαργιώλα περί απόδοσης λογαριασμού διαχείρισης για την αντιμετώπιση δαπανών έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας και τελών κυκλοφορίας τριών μοτοσικλετών της Δημοτικής Αστυνομίας.

13)  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εργασία:
               « Καθαρισμός μουσείου Τ.Κ. Χρυσοβιτσίου».

14)  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ψηφιακού laser φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με εκτύπωση και έγχρωμο σαρωτή.

15)  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ψηφιακού πολυλειτουργικού μηχανήματος.

16)  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού ηχητικής κάλυψης.

17)  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια σχεδίων.

18)  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια κλινοστρωνών.

19)  Υποβολή δικαιολογητικών  απόδοσης λογαριασμού του αριθμ. 40/1-2-2012 Χ.Ε.Π. ποσού 13.910,42 € για την καταβολή επιδομάτων  διμήνου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2011 σε ΑΜΕΑ σε ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ.

20)  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων σε υπήκοο τρίτης χώρας  λόγω μη χρήσης διπλοτύπου.

21)  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών
                      « Κατασκευή και τοποθέτηση γυψοσανίδας.

22)  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία εγκατάστασης και συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων.

23)   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια  αναλωσίμων υπηρεσίας καθαριότητας.

24)   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης.

25)  Έγκριση αναληφθείσας από τον κο Δήμαρχο δαπάνης και ανάθεση  εργασίας λόγω έκτακτης ανάγκης .

26)  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του   έργου  « Συντήρηση  αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεβιδίου».

27) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων (Δ.Ε.) Τεγέας του Δήμου Τρίπολης».

    28) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δήμου Τρίπολης» .

29) Αίτημα της « Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. country inn » Περί παραγραφής των ανταποδοτικών τελών .

30) Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την  άσκηση ή μη ανακοπής της με αρ. 47/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης της ανώνυμης εταιρείας  «ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ » .


31)  Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την  άσκηση ή μη ανακοπής της με αρ. 45/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης της ομόρυθμης τεχνικής εταιρείας « Β. ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ».

32) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης στις 04-07-2012 σε υπεράσπιση του Δήμου Τρίπολης σε αγωγή υπαλλήλων ,πρώην Δήμου Βαλτετσίου, κ. Αθανασούλης Κων/νας κ.λ.π.

33)  Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης στις 12-06--2012 σε υπεράσπιση του Δήμου Τρίπολης σε προσφυγή του κ. Μαυριά Σωτηρίου του Ιωάννη.

34)  Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 106/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρίπολης.

35)  Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 46/2012 απόφασης  του Ειρηνοδικείου Τρίπολης.Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           
                                                             Της Οικονομικής Επιτροπής                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
                                                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ
                                                            

                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου