Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣΗ Δ/νση τεχνικών έργων περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη, στις 19 Ιουλίου 2012, υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση διαβρώσεων τμημάτων της Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την δράση του κυματισμού του Κορινθιακού», προϋπολογισμού 2.000.000,00€, με την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ», η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης με μέση τεκμαρτή έκπτωση 13% στον διαγωνισμό πού διεξήχθη στις 14/03/2012 και επικυρώθηκε με την υπ’αρ.368/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περιφέρειας Πελοποννήσου.
Το ποσόν της συναπτόμενης σύμβασης είναι 1.414.634,16€ (χωρίς Φ.Π.Α) και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι τρείς (3) μήνες δηλαδή έως 19-10-2012.
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση φθορών πού έχουν επέλθει σε τμήματα της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών από τη δράση του κυματισμού του Κορινθιακού.
Προτεραιότητα μας είναι η αποκατάσταση φθορών στο φθαρμένο τμήμα στην περιοχή παραλίας Διμηνιού και αμέσως μετά η αποκατάσταση φθορών στο τμήμα πού εκτείνεται στον οικισμό Δερβενίου όπου παρατηρούνται έντονα γεωλογικά φαινόμενα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τις πλησίον υπάρχουσες οικοδομές. Επίσης προβλέπεται η αποκατάσταση φθορών στους κατάντι τοίχους της οδού από τις υποσκαφές που δημιουργήθηκαν από τη δράση του κυματισμού του Κορινθιακού στον οικισμό Λυκοποριάς.
Οι επιδράσεις από την δράση του κυματισμού του Κορινθιακού είναι χρόνιες και επαναλαμβανόμενες δημιουργώντας έντονα φαινόμενα διάβρωσης κατά τμήματα σε όλο το μήκος των ακτών. Για το σκοπό αυτό η περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται σε συνεννόηση προκειμένου να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η περιφέρεια Πελοποννήσου αναμένει την τελική απόφαση της νέας ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ προκειμένου να της δοθεί η δυνατότητα για εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελετητικής προσέγγισης για τη συνολική αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης σε ολόκληρο τον Κορινθιακό κόλπο και για την πιλοτική της εφαρμογή στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
Βάσει της μελέτης αυτής θα γίνονται επεμβάσεις στα ευπαθή σημεία των παράκτιων περιοχών ακολουθώντας εκ των προτέρων  γνωστό χρονοδιάγραμμα έργων και εργασιών.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου