Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας στην Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή στις 26 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2012 και ώρα 15:00 μ. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω


 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.      Έγκριση απόφασης επιτροπής για το λογότυπο του Δήμου Γορτυνίας.  
2.      Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
3.      Λήψη απόφασης για το κλείσιμο Δ.Ο.Υ. Δήμου Γορτυνίας.
4.      Αίτημα Τ.Κ. Βυζικίου για την εκποίηση Δημοτικών αγροτεμαχίων με σκοπό αξιοποίηση Δημοτικής έκτασης για δημιουργία πολιτιστικού πάρκου.
5.      Αίτημα Τοπικού Συμβουλίου Ραχών για τοποθέτηση αιώρας προερχόμενη από δωρεά στην πλατεία Ραχών.
6.      Αίτημα έγκρισης εργασιών διοχέτευσης όμβριων υδάτων Τ.Κ. Δημητσάνας από τον Σύλλογο Φιλοπροόδων Δημητσάνας.
7.      Αναμόρφωση Τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού 2012.
8.      Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημοτικών κτιρίων.
9.      Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τα συνεργεία του Δήμου Γορτυνίας.
10.  Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού.
11.  Κάλυψη εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
12.  Κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Γορτυνίας (φωτογράφηση – βιντεοσκόπηση).
13.  Αγορά βιβλίων Γορτυνίων συγγραφέων.
14.  Ετήσια συνδρομή σε εφημερίδες.
15.  Επιχορήγηση αθλητικών σωματείων με έδρα την Γορτυνία.
16.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Αντικατάσταση Δικτύου ύδρευσης Τρόπαια-Σπάθαρι, Τ.Κ. Σπάθαρι.
17.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Ράφτη.
18.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση-Βελτίωση σχολικών μονάδων Δ. Ε. Βυτίνας
19.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση-Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου Δημαρχείου και αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Τ.Κ. Δημητσάνας.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΝΗΣ


Κοιν: Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Γορτυνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου