Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

Θέσεις της Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας για το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα του Μαινάλου.
Στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας  των τουριστικών αποθεμάτων του Μαινάλου – Αρκαδίας (τοπία, πανίδα, χλωρίδα, ιστορικοί και πολιτιστικοί πόροι, παραδοσιακές δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα κ.ά.), η Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας, συντάσσεται με τις απόψεις των φορέων: Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών – Οικολόγων (Σ.Α.Ο.Ο.), Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου (Ε.Ο.Σ.) και Συλλόγου Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Αρκαδίας και ειδικότερα ως προς την   αναγκαιότητα:


*     χωροθέτησης των χρήσεων γης και ζωνοποίησης των οικοσυστημάτων,  με στόχο την αποτελεσματική προστασία των φυσικών πόρων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος  του τουριστικού μας προϊόντος και της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής,
*     ένταξης στα όρια του προστατευόμενου πάρκου του Μαινάλου και άλλων τμημάτων της ευρύτερης περιοχής (φαράγγι ποταμού Λουσίου, Νότιο Μαίναλο και όλες οι περιοχές natura του Ανατολικού Μαινάλου) ως περιοχές υψηλής οικολογικής ευαισθησίας και ειδικής προστασίας.
*     ένταξης στη ζώνη  Β1 (σύμφωνα με κατηγοριοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος) των δασικών διάκενων και των ημιορεινών και ορεινών λιβαδιών ανεξαρτήτως μεγέθους, των  ευρισκόμενων άνωθεν της ισοϋψούς των 1.1000μ. με απώτερο στόχο  την αποφυγή της άναρχης και διασπερματικής δόμησης και παράλληλα την διατήρηση της βιοποικιλότητας, των φυσικών τοπίων, των ζωνών ενδιαιτημάτων της άγριας ζωής και της αειφορικής άσκησης των παραδοσιακών αγροτικών δραστηριοτήτων.
*     απόσυρσης των παραγράφων 5 και 6 του εδαφίου Α2 βάσει των οποίων ελλοχεύει ο κίνδυνος οικοπεδοποίησης της Α2 ζώνης, η οποία βρίσκεται πολύ υψηλά στην κλίμακα προστασίας της φύσης, με πρόσχημα την ενάσκηση δραστηριοτήτων υπαίθριας άθλησης.
*     επαναφοράς της αρχικής πρόβλεψης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, στην οποία βασίστηκε κατά μεγάλο μέρος το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, ως εξής: «Επιτρέπεται η λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου και του ορειβατικού καταφυγίου, η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση των υφιστάμενων υποδομών τους και κάθε αναγκαίας εγκατάστασης για τη χορήγηση του ειδικού σήματος του Ε.Ο.Τ. Επιβάλλεται η οριοθέτηση και σήμανση του χώρου κατάληψης του Χιονοδρομικού Κέντρου, ώστε να οριστικοποιηθεί η έκταση που καταλαμβάνεται από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του». Ως επαγγελματίες του τουρισμού, θεωρούμε υψηλής προτεραιότητας την αναγνώριση του Χιονοδρομικού Κέντρου του Μαινάλου εφόσον αποτελεί ειδικό πόλο επισκεψιμότητας για την ευρύτερη περιοχή, έχει μακρόχρονη ιστορία(εγκατεστημένο εδώ και 50 περίπου χρόνια από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) και είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως χιονοδρομικό κέντρο από τον ΕΟΤ (αποφ. 509922/18-07-2012).
*     θεσμοθέτησης ενός φορέα διαχείρισης του προστατευόμενου πάρκου του Μαινάλου, όχι απλώς γνωμοδοτικού χαρακτήρα αλλά  με ενεργό συμμετοχή στο σχεδιασμό,  των ορειβατικών  - περιβαλλοντικών οργανώσεων και των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

Για την
Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας
Δρ. Κων/νος Μαρινάκος
Πρόεδρος Δ.Σ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου