Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

Σας καλούμε την 18η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Tρίτη και ώρα 16.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:1. Κυκλοφοριακή ρύθμιση – απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και στροφής στην πλατεία Βαλτετσίου της Δ.Κ. Τρίπολης.

2. Τοποθέτηση ειδικής βάσης στάθμευσης (stand parking) ποδηλάτων στην πλατεία Αγίου Δημητρίου της Δ.Κ. Τρίπολης.

3. Αποδοχή χρηματοδότησης 1ης κατανομής για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων.

4. Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος για τον εθελοντή σχολικό τροχονόμο.

5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων στην Δ.Ε. Φαλάνθου.

6. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης μπροστά από τα κτήρια του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ επί της οδού Σπάρτης της Δ.Κ. Τρίπολης.

7. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Δεμέστιχα της Δ.Κ. Τρίπολης.

8. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Δημητρακοπούλου της Δ.Κ. Τρίπολης.

9. Ιδιοκτησιακό καθεστώς γεωτεμαχίου στην Πολεοδομική Ενότητα Σπάρτη του εγκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης.

10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Τρίπολης Δ.Ε. Τρίπολης».

11. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Τρίπολης».

12. Διαγραφή προστίμων που επιβλήθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 73 του Β.Δ. 24.9/20-10-58 στους υπόχρεους απόδοσης τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων που δραστηριοποιούνται στις Δημοτικές Ενότητες : Βαλτετσίου, Κορυθίου, Λεβιδίου, Μαντινείας, Σκιρίτιδας, Τεγέας και Φαλάνθου».

13. Αποδοχή χρηματοδότησης 1ης κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2012.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΜΠΟΖΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου