Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας στην Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή στις 21 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2012 και ώρα 18:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» με σκοπό τη δημιουργία νέων ή και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας»
2. Έγκριση εργασιών διαμόρφωσης δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Κοντοβάζαινας από ιδιώτη Θεόδωρο Παναγιωτόπουλο.
3. Προμήθεια εργαλείων και ορισμός υπολόγου για την είσπραξη ποσού λογαριασμού του πρώην Δήμου Ηραίας στην Τράπεζα EURO BANK.
4. Αποδοχή επιχορηγήσεων ποσών 12.233,01 και 7.670,11 € από Υπ. Εσωτερικών για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων.
5. Διαγραφή δημοτικών τελών με εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών γέφυρας στη θέση Κόνιαρη Δ.Δ. Στεμνίτσας».
7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση - αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Λαγκαδίων».
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου για δημιουργία χώρου στάθμευσης Τ.Κ.Δημητσάνας».
9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αναπλάσεις - Κατασκευή μανδρότοιχων εντός της Τ.Κ.Περδικονερίου».
10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντηρήσεις - τσιμεντοστρώσεις - βελτιώσεις δρόμων Τ.Κ. Περδικονερίου».
11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Δόξας».
12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Βαλτεσινίκου».
13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επισκευές και συντήρηση δημοτικών δρόμων Τ.Κ.Ελληνικού».
14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αναπλάσεις εισόδων (από την είσοδο του Μαυράκειου Ιδρύματος μέχρι τη βρύση του Αγ.Γεωργίου, από το ξενοδοχείο μέχρι την είσοδο του χωριού και στην είσοδο από Αρχαία Γόρτυνα, καθώς και εσωτερικές αναπλάσεις κατόπιν υποδείξεως) Τ.Κ.Ελληνικού».
15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Νεοχωρίου, οικισμού Αγριλιές, Δάφνης & Τρανής Λάκκας Τ.Κ.Νεοχωρίου».
16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Οδοποιία - τσιμεντόστρωση εντός Τ.Κ.Καμενίτσας».
17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός Τ.Κ. Παλούμπα».
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τρόπαια - Σπάθαρη, Τ.Κ. Σπάθαρι».
19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) έργου: «Τσιμεντοστρώσεις - βελτιώσεις δρόμων Τ.Κ. Τροπαίων».
20. Έγκριση απ΄ ευθείας ανάθεσης προμήθειας, λόγω άγονου διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»
21. Μεταφορά τηλεφωνικών γραμμών που δεν χρησιμοποιούνται στα αγροτικά ιατρεία για την εξυπηρέτηση των αγροτικών ιατρών στη συνταγογράφηση κ.λ.π.
22. Αποδοχή παραίτησης αναδόχου από την Μελέτη Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών στα κτίρια του Δήμου Γορτυνίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΝΗΣ
Κοιν: Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Γορτυνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου