Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.ΔΕ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) υλοποιεί το πρόγραμμα:


ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Σε δεσμεύουν τα «όρια» της Ελλάδας;
Η Επιχειρηματικότητα δεν έχει «όρια».
Γίνε Εξωστρεφής,
μέσα από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας.Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και σύμφωνα με το εγκριθέν και ενταχθέν από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.


Δράση: Κατάρτιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας

Η Δράση αφορά στην παροχή κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζόμενων των επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού, με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας.
Η Κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούμενη με €5 (μεικτά) ανά ώρα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
 
·         8 Βήματα για να Εξάγω
·         Όροι Παράδοσης (INCOTERMS)
·         Όροι Πληρωμής
·         Δίκτυα Διανομής
·         Τελωνειακά & Φορολογικά Θέματα
·         Ηλεκτρονικό Τελωνείο
·         Συσκευασία & Labeling προϊόντων
·         Τιμολογιακή Πολιτική
·         Εξαγωγικό Marketing & Εκπόνηση Έρευνας Αγοράς
·         Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις & Αποστολές
·         Διαπολιτισμική Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Διεθνών Πελατών
·         Υγιεινή & Ασφάλεια


Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.       Αίτηση (παραλαμβάνεται από το Επιμελητήριο Αρκαδίας και διαδικτυακά στις σελίδες www.arcadianet.gr,  www.eede.gr)
2.       Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3.       Βεβαίωση εργοδότη ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι εργάζεται ή επιχειρεί
4.       Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
5.       Πρόσφατη φωτογραφία
6.       Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς μια μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου και Πανός 21, Τρίπολη) ή στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ (Λ. Ιωνίας 200  και  Ιακωβάτων  61,  111 44 Κ. Πατήσια,  Αθήνα).
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου