Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Τρίπολης


Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, την 20ην Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη και Αταλάντης για τη  Συνεδρίαση της  Οικονομικής επιτροπής   προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέματα:


1.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών».
2.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια:  «Ειδών Παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο».
3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια:  «Χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών Ειδών (ομπρέλες)».
4.    Ορισμός δικηγόρου για ανακοπή αίτηση αναστολής και προσωρινή διαταγή κατά της με Αριθμό 449/2012 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Τρίπολης.

Λόγοι του κατεπείγοντος: α) Λόγω προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών και προμηθειών εν’ όψη των Χριστουγέννων. β) Λόγω προθεσμίας της με Αριθμό Διαταγής 449/2012 Ειρηνοδικείου Τρίπολης
                                             
Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            
                                                     Της Οικονομικής Επιτροπής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου