Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

«Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων, σε τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη

Tην 14 και 15-01-2013 και από ώρες 07.00-15.00, πρόκειται να γίνουν εργασίες τοποθέτησης του συστήματος υπογείων κάδων επί του πεζοδρομίου, στη συμβολή των οδών Εθν. Αντίστασης και Τ. Σεχιώτη στην Τρίπολη, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 66903/16-11-2012 σύμβαση εκτέλεσης, ενέργεια η οποία καθιστά αναγκαία τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου (από τη συμβολή της με την οδό Νικηταρά, μέχρι την οδό Εθν. Αντίστασης). Η ανάδοχος εκτέλεσης του έργου «ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, να τοποθετεί και συντηρεί την κατάλληλη οδική σήμανση για τα εκτελούμενα έργα, προς ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, αλλά και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου