Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Εκλογή αντιπροέδρου οικονομικής επιτροπής Δήμου Τρίπολης


Σας καλούμε  την  14ην Ιανουαρίου  2013,  ημέρα Δευτέρα   και ώρα  14:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη και Αταλάντης σε τακτική δημόσια   Συνεδρίαση της  Οικονομικής επιτροπής  προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:1)    Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2013-2014  (σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.6 του Ν. 3852/2010).
Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                               

                         

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            
                                                             Της Οικονομικής Επιτροπής


                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
                                                                                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ
                                                            


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου