Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Την αποπληρωμή οφειλών προηγούμενων οικονομικών ετών αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης.
Στη συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης έλαβε απόφαση για την αποπληρωμή οφειλών προηγούμενων οικονομικών ετών, των τέως Δήμων Γόρτυνος, Μεγαλόπολης και Φαλαισίας.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε να αποπληρωθούν οφειλές ύψους 489.435,06€, οι οποίες επιμερίζονται ως ακολούθως:


Τέως Δήμος
Έτη
Σύνολο
2006
2007
2008
2009
2010
Γόρτυνος93.469,02€
312.082,46€
405.551,48€
Μεγαλόπολης


1.196,18€
14.408,00€
11.999,99€
27.604,17€
Φαλαισίας
79,25€
456,67€
1.656,91€
761,02€
53.325,56€
56.279,41€
Σύνολο
79,25€
456,67€
2.853,09€
108.638,04€
377.408,01€
489.435,06€

Οι οφειλές των τέως Δήμων Μεγαλόπολης και Φαλαισίας αφορούν υπηρεσίες και προμήθειες ενώ οι οφειλές του τέως Δήμου Γόρτυνος αφορούν κυρίως τεχνικά έργα, η χρηματοδότηση των οποίων δεν είχε εξασφαλισθεί από αντίστοιχες απαιτούμενες πιστώσεις.

Τα ανωτέρω ποσά αποφασίστηκε να αποπληρωθούν σε βάρος πιστώσεων που το Υπουργείο Εσωτερικών απέδωσε στο Δήμο για την, κατά προτεραιότητα, εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.

Είναι γεγονός ότι οι οφειλές που προέρχονται από τον τέως Δήμο Γόρτυνος καταλαμβάνουν τη «μερίδα του λέοντος», και βεβαίως έπεται συνέχεια, καθ’ ότι, ως φαίνεται από τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισής του, προκύπτουν και άλλες οφειλές, ανάλογου ύψους, που αφορούν κυρίως τεχνικά έργα που είχαν δημοπρατηθεί και εκτελεσθεί χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενοι πόροι.

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, καταβάλει προσπάθειες για την ολοκλήρωση αυτών των οικονομικών εκκρεμοτήτων, προκειμένου να αποπληρωθούν οι πάσης φύσεως οφειλές, χωρίς να βαρύνονται πηγές χρηματοδότησης, που έχουν προβλεφθεί για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών.


Μεγαλόπολη 02.04.2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου