Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

15.700.000,00 € ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΈνταξη Έργων στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 "" συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  15.700.000,00

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 15.700.000,00
Ειδικότερα,
«ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  15.700.000,00

Αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή τμήματος οδού νέας χάραξης (κατά 90%, το υπόλοιπο 10% αφορά βελτίωση υπάρχουσας δημοτικής οδού) συνολικού μήκους 9.097,68μ., στο οποίο περιλαμβάνεται ισόπεδος κόμβος μορφής Τ (αρχή του έργου), για την σύνδεση της νέας οδού με την υπάρχουσα οδό Μονεμβάσια-Άγιος Φωκάς στην περιοχή του Αγίου Φωκά, και κυκλικός κόμβος (τέλος έργου) για την σύνδεση της νέας οδού με την υπάρχουσα επαρχιακή οδό Νεάπολη-Μολάοι στην περιοχή Άγιοι Απόστολοι – Δερματιάνικα.
Η οδός ανήκει στην κατηγορία ΑΙΙΙ (οδός μεταξύ επαρχιών/ οικισμών) των ΟΜΟΕ-Χ, και θα είναι ανοικτή. Η ταχύτητα μελέτης έχει συμβατικά οριστεί σε Ve= 60 km/h.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου