Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης
Σας καλούμε την  17η Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:
1.      Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης στο ΕΠ της ΜΟΔ ΑΕ.
2.      Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
3.      Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
4.      Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε Τρίπολης».
5.      Έγκριση ηλεκτροδότησης για την πλατεία του οικισμού Αγ. Σώστη Τοπικής Κοινότητας Σταδίου.
6.      Έγκριση δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου και σύστασης επιτροπής εκτίμησης καταλληλότητας.
7.      Γνωμοδότηση σχετικά με τις αιτήσεις παραχώρησης του σχολάζοντος περιπτέρου στην Τ.Κ. Λεβιδίου.
8.      Γνωμοδότηση σχετικά με την αίτηση παραχώρησης του σχολάζοντος περιπτέρου στην Πλατεία Βαλτετσίου.
9.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αλλαγή χρήσης εσόδων.
10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου : «Διαμόρφωση προαυλίου χώρου παραρτήματος 8ου Νηπιαγωγείου».
11. Περί επιχορήγησης του Εξωραϊστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Κάψια.
12. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλιάς «Η Νέα Μαντινεία».
13. Περί επιχορήγησης του Συλλόγου Βλαχερναίων Τρίπολης.
14. Περί επιχορήγησης του Αγροτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Λίμνης «Το Άγαλι».
15. Περί επιχορήγησης του Εξωραϊστικού Συλλόγου Περιοχής Φιλικών «Η Πανπροσφυγική Ένωση».
16. Περί επιχορήγησης της Λαογραφικής Εστίας Τρίπολης.
17. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού και Αγροτικού Συλλόγου Μανθυρέας Τρίπολης.
18. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Τ.Κ. Ριζών Τριπόλεως «ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ».
19. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Σταδίου «Η ΕΝΟΤΗΤΑ».
20. Περί επιχορήγησης του Σωματείου των εν Τριπόλει Σιλιμνιωτών «Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ».
21.    Συμμετοχή στη διοργάνωση εορτασμού του Προφήτη Ηλία στην Τοπική Κοινότητα Γαρέας Δημοτικής Ενότητας Τεγέας Δήμου Τρίπολης στις 19/7/2012.
22. Διοργάνωση εκδηλώσεων στην Τοπική Κοινότητα Κώμης Δ.Ε. Λεβιδίου στις 14 και 15 Αυγούστου 2012. 
23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το έργο «Αντιστήριξη Δημοτικού Δρόμου πλησίον Πευκώνα Φιλιποπούλου ΤΚ Αγιωργίτικων.
24. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Τρίπολης».
25. Σχετικά με την τοποθέτηση των περιπτέρων στην Πλατεία Πετρινού.
26. Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου : «Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε Τρίπολης», εργολαβίας ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ.
27. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «Διαδικτυακή πύλη του Δήμου Τρίπολης».
28. Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος για τον εθελοντή σχολικό τροχονόμο.
29. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 30.7323.0008 με τίτλο: «Οδοποιία Δ.Ε. Βαλτετσίου».
30. Περί έγκρισης ενταλμάτων λογιστικής τακτοποίησης.
31. Περί παράτασης του συμβατικού χρόνου της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Τρίπολης.
32. Οργάνωση – Πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Αγ. Άννης στην Τ.Κ. Βουνού Δ.Ε. Τεγέας Δήμου Τρίπολης στις 25/7/2012.
33. Διοργάνωση εκδήλωσης εορτασμού της μνήμης του Ολοκαυτώματος της Βλαχέρνας από τους Γερμανούς στις 22/7/2012.
34.  Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μουζακιωτών Τ.Κ. Θάνα ΔΕ Τρίπολης.
35. Περί επιχορήγησης του Προοδευτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μερκοβουνίου.
36. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Δάφνης «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» Τ.Κ. Δάφνης ΔΕ Βαλτετσίου Δήμου Τρίπολης.
37. Περί επιχορήγησης του Αθλητικού Ομίλου SHOTOKAN Τρίπολης Τίγρης και Δράκος. 
38.  Παραχώρηση χώρου.
39. Αναμόρφωση προυπολογισμού για αλλαγή χρηματοδότησης έργου με τίτλο : «Ανασχετικά τοιχία αντιπλημμυρικής προστασίας Τ.Δ.Κανδήλας, Βλαχέρνας, Παναγίτσας, Λίμνης, Χωτούσας».
40. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προυπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ηλεκτροδότηση Θεάτρου Τ.Κ. Δάρα».
41. Περί αποδοχής χρηματοδότησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και ορισμός υπαλλήλου – υπολόγου.
42. Περί επιχορήγησης του ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
43.  Αίτηση προτεινόμενων πράξεων στο ΕΠ «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου- Ιονίων νήσων 2007-2013» μέσω του ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
44. Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακή ρύθμιση – απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Γρηγορίου Ε΄ και Κ.Παλαιολόγου της Δ.Κ. Τρίπολης.
45. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ.
46. Παράταση προθεσμίας έργου: «Ανάπλαση παιδικής χαράς Τ.Κ.Λεβιδίου».
47. Ίδρυση Κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης και συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΜΠΟΖΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου