Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Ποιοι προσλαμβάνονται για πυροπροστασία στο Δήμο Τρίπολης


Με απόφαση του Δημάρχου Τρίπολης, προσλήφθηκαν 18 άτομα, με την αντίστοιχη ειδικότητα και για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους για τις ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου, γιατί έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.Προσλαμβάνω τους κάτωθι αναφερόμενους με την αντίστοιχη ειδικότητα και για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους για τις ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου, γιατί έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ


1 Κακκώνης Τρύφωνας Αθανάσιος Οδηγός 20-7-2012 έως και 19-9-2012

2 Παπαβασιλείου Ευάγγελος Γεώργιος Οδηγός 20-7-2012 έως και 19-9-2012

3 Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Δημήτριος Οδηγός 20-7-2012 έως και 19-9-2012

4 Τσουκάτος Νικόλαος Μιχαήλ Φύλακας 20-7-2012 έως και 19-9-2012

5 Αχαμνός Βασίλειος Δημήτριος Φύλακας 20-7-2012 έως και 19-9-2012

6 Ανδριανάκος Ιωάννης Γεώργιος Φύλακας 20-7-2012 έως και 19-9-2012

7 Αντωνόπουλος Ιωάννης Λάμπρος Φύλακας 20-7-2012 έως και 19-9-2012

8 Γκανάς Λεωνίδας Δημήτριος Φύλακας 20-7-2012 έως και 19-9-2012

9 Καλυβιάρης Βασίλειος Αντώνιος Φύλακας 20-7-2012 έως και 19-9-2012

10 Κοττής Κωνσταντίνος Παναγιώτης Φύλακας 20-7-2012 έως και 19-9-2012

11 Λυμπερόπουλος Ευάγγελος Νικόλαος Φύλακας 20-7-2012 έως και 19-9-2012

12 Μήτσιας Χρήστος Ηλίας Φύλακας 20-7-2012 έως και 19-9-2012

13 Μπέρτσος Παναγιώτης Γεώργιος Φύλακας 20-7-2012 έως και 19-9-2012

14 Παντελές Θεόδωρος Χρήστος Φύλακας 20-7-2012 έως και 19-9-2012

15 Σαραντόπουλος Παναγιώτης Βασίλειος Φύλακας 20-7-2012 έως και 19-9-2012

16 Σίκαλης Παναγιώτης Ελευθέριος Φύλακας 20-7-2012 έως και 19-9-2012

17 Σταυρόπουλος Χαράλαμπος Γεώργιος Φύλακας 20-7-2012 έως και 19-9-2012

18 Τρυφωνόπουλος Δημήτριος Θερόδωρος Φύλακας 20-7-2012 έως και 19-9-2012

Αφού συντάχθηκε, υπογράφεται

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ

Ελληνική

ΑΔΑ: Β41ΙΩΗΡ-Φ91

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου