Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του(ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου εξελέγη ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος, Δήμαρχος Κορινθίων.Χθες, στις 16 Ιουλίου 2012, συνήλθε σε 1η συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα: «Εκλογή Αντιπροέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής».
Εκ του αποτελέσματος της εκλογής, παμψηφεί, Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου εξελέγη ο κ.


Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.
Περιφερειακού Συνδέσμου
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου

              Ιωάννης  Σμυρνιώτης
               Δήμαρχος Τρίπολης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου