Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Μονεμβασιά‏από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα και τον Δήμο Μονεμβασίας».


           O Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κος Πέτρος Τατούλης θα ανοίξει τις εργασίες του Προγράμματος επιμόρφωσης με θέμα «Επικοινωνία – Δικτύωση – Εξωστρέφεια» στη Μονεμβασιά που διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα και τον Δήμο Μονεμβασίας».


Τις εργασίες του Εργαστηρίου με τίτλο «Επικοινωνία – Δικτύωση – Εξωστρέφεια», στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Lazareto, στη Μονεμβασιά Λακωνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού της προγράμματος LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 θα ανοίξει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κος Πέτρος Τατούλης.

Η θεματολογία του Προγράμματος κινεί το ενδιαφέρον για την διοργάνωση με τη συμμετοχή επιχειρηματιών των κλάδων των εξαγωγών και του τουρισμού αλλά και εκπροσώπων φορέων της περιοχής.
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η απόκτηση γνώσεων και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε στελέχη των κοινωνικοοικονομικών φορέων της Ανατολικής Πελοποννήσου με στόχο την αποτελεσματική για το μέλλον της περιοχής, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού στις απαραίτητες κατευθύνσεις στην σημερινή οικονομική συγκυρία.
Στην παραπάνω εκδήλωση θα συζητηθεί και θα αναλυθεί η ιδιαίτερη σημασία της ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας ως κοινός τόπος για τη διατήρηση της βιωσιμότητας και την αύξηση του οικονομικού μεγέθους μιας παραγωγικής επιχείρησης. Θα αναλυθεί επίσης, η σημασία της δικτύωσης ως ένα σημαντικό βήμα μέσα από το οποίο, αρκετοί κλάδοι της αγροτικής οικονομίας μπορούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να διασφαλίσουν τη μέλλον τους.
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα στην δεκαπενταετή δραστηριοποίηση της στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου έχει δημιουργήσει σταθερούς δεσμούς με την επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής αλλά και τους ΟΤΑ μετόχους της. Πέραν της αξιοποίησης δεκάδων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την στήριξη της ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης, γεγονότων που προβάλλουν την περιοχή (π.χ φεστιβάλ μελιτζάzz Λεωνιδίου 2012 www.melitzazz.gr ) , βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του δημόσιου διαλόγου έχοντας οργανώσει εκδηλώσεις ουσίας για τα μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα που απασχολούν την περιοχή .
Σας αποστέλλουμε συνημμένα το πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας


Μαρίνος Μπερέτσος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου