Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ΤρίποληΣας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην εκδήλωση παρουσίασης του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
που οργανώνεται στην Τρίπολη
την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012
στις 6:30 μμ, στο Ξενοδοχείο Μαίναλον (Πλατεία Άρεως, Τρίπολη)
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο
Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους και προσφέρει πλήρως
αναγνωρισμένα προγράμματα Πτυχιακού (Bachelor Degree), Μεταπτυχιακού
(Master Degree) και Διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Σύμφωνα δε με τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
είναι ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι πτυχιούχοι του
έχουν πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα.
Κατά τη διάρκεια δε της παρουσίασης θα γίνει αναφορά στα προγράμματα
σπουδών, στο κόστος σπουδών, στη στέγαση των φοιτητών, στη διαδικασία
εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, στα προγράμματα Erasmus του Πανεπιστημίου
και με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, στα ερευνητικά προγράμματα, αλλά και στις
διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου που είναι ιδιαίτερα σημαντικές και το
καταξιώνουν ως ένα διεθνούς κύρους περιφερειακό Πανεπιστήμιο.
Η παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.
Έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων: 4 Φεβρουαρίου 2013
Επικοινωνία: Tηλ: 00357-22713000, www.euc.ac.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου