Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Στην οικονομική επιτροπή ο μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Γάλακτος».


Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, την 10ην Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  13:30 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη και Αταλάντης για τη  Συνεδρίαση της  Οικονομικής επιτροπής   προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:


Έγκριση επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γάλακτος».

Λόγοι του κατεπείγοντος:  Οι διαδικασίες προμήθειας πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους 2012.


Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            
                                                     Της Οικονομικής Επιτροπής


                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
                                                               ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου