Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Πρόταση πολιτικής για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη του τομέα της κτηνοτροφίας στο περιφερειακό συμβούλιο


«Πρόταση πολιτικής για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη του τομέα της κτηνοτροφίας» χαρακτήρισε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου ο Περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης, και τόνισε ότι «είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται μια τέτοια πρόταση από αιρετή Περιφέρεια.
Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η πρωτοβουλία αυτή  έχει τέσσερις βασικές κατευθύνσεις:

·         Τη δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης της ποσότητας και της ποιότητας του παραγόμενου κτηνοτροφικού προϊόντος.
·         Την ενίσχυση των υφιστάμενων μονάδων με εξοπλισμό και τεχνογνωσία, αλλά και δημιουργία νέων μονάδων με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας. Στόχος είναι η μετατροπή του κτηνοτρόφου σε επιχειρηματία με επιστημονικές γνώσεις. Για το σκοπό αυτό θα γίνει πρόβλεψη για τη δυνατότητα μιας εκπαιδευτικής δομής για συνεχή κατάρτιση.
·         Η υιοθέτηση του προτύπου των κτηνοτροφικών πάρκων προκειμένου να υπάρξουν ευρύτερες συνέργειες, να δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης οικονομίας κλίμακας, να ισχύσουν κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας και να αναβαθμιστεί το επίπεδο εδαφικής συνοχής, αντιμετωπίζοντας τα φαινόμενα ερήμωσης της υπαίθρου.
·         Δημιουργία μεγάλων μονάδων.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανακοίνωσε ότι κατά 50 % θα γίνεται από το ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους και για το υπολειπόμενο 50 % καταβάλλεται προσπάθεια να γίνει από χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς, με τους οποίους γίνονται ήδη επαφές. «Στόχος μας είναι η ίδια συμμετοχή να είναι μηδενική, γιατί δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ακόμα και ένα μικρό ποσοστό είναι σε πολλές περιπτώσεις αδύνατο να καταβληθεί» τόνισε ο Περιφερειάρχης.
Μέσω της διαδικασίας αυτής, όπως πρόσθεσε ο κ. Τατούλης, θα αντιμετωπιστούν και άλλα προβλήματα, που ταλανίζουν διαχρονικά τον τόπο, όπως αυτό των βοσκοτόπων.
Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάστηκε από τον καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κ. Γεώργιο Ζέρβα, ο οποίος, αφού παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση της κτηνοτροφίας και τις νέες απαιτήσεις, παρουσίασε την πρόταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ένα πενταετές πρόγραμμα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, συνολικού προϋπολογισμού 55 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Οι πέντε άξονες – προτάσεις έχουν ως εξής:
1.       Εκσυγχρονισμός σε εξοπλισμό και ζωικό κεφάλαιο, 300 – 400 μονάδων, με εκτιμώμενο κόστος 14 εκατομμύρια ευρώ.
2.       Δημιουργία νέων μονάδων, 60 – 70 περίπου, με 300 – 1000 ζώα, ανά μονάδα, με εκτιμώμενο κόστος 26 εκατομμύρια ευρώ.
3.       Δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων, 2 ανά Περιφερειακή Ενότητα (10 στο σύνολο), με εκτιμώμενο κόστος 15 εκατομμύρια ευρώ.
4.       Πρόγραμμα συνεχούς υποστήριξης, τεχνικής και επιστημονικής, των κτηνοτρόφων.
5.       Πρόγραμμα ανάδειξης των προϊόντων, με εκτιμώμενο κόστος 500.000 ευρώ.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης ολοκληρώνοντας την πρωτολογία του σημείωσε με έμφαση ότι η έλλειψη συγκροτημένης πολιτικής στην κτηνοτροφία επίσπευσε, στο μέρος που του αναλογεί, την ανάγκη για τη σύναψη των «μνημονίων» καθώς το κόστος των 2,5 δις ευρώ σε εισαγωγές κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, αντικατοπτρίζεται στο 25% του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου.  
Παρούσα στη συζήτηση ήταν και η Βουλευτής Λακωνίας κα Φεβρωνία Πατριανάκου, η οποία χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αυτή αναπτυξιακό μοχλό για τη Λακωνία, αλλά και ώθηση για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας της Πελοποννήσου, υποδηλώνοντας τη στήριξή της στην προσπάθεια αυτή.      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου