Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ για φορολογικό και εφεδρεία


1) Κατάργηση των διατάξεων του Νόμου 4024/2011, οι οποίες προβλέπουν την υπό προϋποθέσεις ένταξη σε εργασιακή εφεδρεία και σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα για εργαζόμενους δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι είτε βρίσκονται λίγα χρόνια πριν από την συνταξιοδότησή τους, είτε απασχολούνται σε φορείς που συγχωνεύονται ή καταργούνται με βάση τον Νόμο 4002/2011.
2) Κατάργηση του κεφαλαίου
Ζ του άρθρου πρώτου του Νόμου 4093/2012 που προβλέπει α) μετατάξεις-μεταφορές προσωπικού, β) διαθεσιμότητα υπαλλήλων, γ) αργία στο πλαίσιο της πειθαρχικής και ποινικής διαδικασίας, δ) άμεση κατάργηση ειδικοτήτων και θέσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες και ε) περιορισμό προσλήψεων και θέσεων μετακλητών υπαλλήλων.
3) Αποκατάσταση της ηθικής και της περιουσιακής ζημίας την οποία έχουν παρανόμως υποστεί όσοι υπήχθησαν σε μια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες εφεδρείας, διαθεσιμότητας, μετάταξης-μεταφοράς ή αργίας κοκ.
4) Πρόβλεψη της δυνατότητας και των ειδικότερων όρων αφενός, επανασύστασης των καταργούμενων οργανικών θέσεων και αφετέρου, επάνοδο στην απασχόληση για όσους εκ των πληγέντων επιθυμούν την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
5) Κατάργηση των διατάξεων που αφορούν στην αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών και στην διαδικασία ανακατανομής των οργανικών θέσεων στον δημόσιο τομέα.
6) Σύσταση ειδικής διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής διαφάνειας και ελέγχου, των ήδη συναφθεισών συμβάσεων με ιδιωτικές επιχειρήσεις-εξωτερικούς συμβούλους, του μελετητικού έργου που έως σήμερα έχουν αυτές εκπονήσει και ταυτόχρονα της προοπτικής και του τρόπου αξιοποίησής του έργου αυτού από την δημόσια διοίκηση.
7) Σύσταση ανεξάρτητης διαρκούς επιτροπής στρατηγικού σχεδιασμού των δημοσίων υπηρεσιών και της δημόσιας διοίκησης με την ισότιμη συμμετοχή κρατικών φορέων ή ανεξάρτητων αρχών και εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, των συνδικάτων των εργαζομένων και των κοινωνικών οργανώσεων.
Οι λόγοι για την προτεινόμενη επανορθωτική νομοθετική ρύθμιση αφορούν, κατ’ αρχήν, στην αναχαίτιση της εδραίωσης μιας αιτιολογικής βάσης για μια πιθανή –εάν όχι επικείμενη- νέα μαζική και αυθαίρετα σχεδιασμένη απομάκρυνση δημοσίων υπαλλήλων στο όνομα της συγκράτησης των δημοσίων δαπανών και κατ’ επέκταση στην αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων και δύσκολα αναστρέψιμων δυσάρεστων κοινωνικών καταστάσεων για μεγάλο αριθμό πολιτών και εργαζομένων.

ΟΙ 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
* Κατάρτιση περιουσιολογίου. Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (ακίνητο, λογαριασμοί, χρηματοπιστωτικό προϊόν, συμμετοχή σε εταιρεία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) πρέπει να δηλώνεται, να μπορεί να εντοπιστεί ώστε να μπορεί ο νομοθέτης, η εκτελεστική εξουσία, να φορολογεί τους πολίτες με βάση τη φοροδοτική τους ικανότητα, όπως ορίζει το Σύνταγμα, και όχι με βάση αυτά που δηλώνουν και με βάση αυτά βεβαίως που συνήθως αποκρύπτουν.
* Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για το πόθεν έσχες, διαρκή ελεγκτική διαδικασία ελέγχου του από ειδική υπηρεσία ελέγχου, επαρκώς στελεχωμένη, που θα έχει στη διάθεσή της όλη τη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Όλα τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως πηγής, θα φορολογούνται με την ίδια κλίμακα. Η φορολογική κλίμακα πρέπει να διαθέτει περισσότερα κλιμάκια, προκειμένου να αποκατασταθεί η προοδευτικότητα της φορολογίας. Η τιμαριθμοποίηση κλιμακίων και αφορολογήτου να γίνει ετήσια με την κατάθεση του προϋπολογισμού.
* Ατομικό αφορολόγητο βάσει του εκάστοτε ορίου φτώχειας (σήμερα 12 χιλιάδες ευρώ).και επιπλέον2 χιλ. για τα πρώτα δύο παιδιά και από 3 χιλ για κάθε επόμενο.
* Αύξηση των φορολογικών εσόδων από τα Νομικά Πρόσωπα στο ύψος του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Προοδευτική αύξηση του συντελεστή φορολογίας για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δραστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις συναλλαγές με εταιρείες που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους (off shore εταιρείες) και σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
* Ειδικοί, αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές για τις Τράπεζες. Κατάργηση των ειδικών φορολογικών καθεστώτων (Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, Fast Track κ.λπ.) και των προκλητικών φοροαπαλλαγών.
* Αλλαγή της σχέσης άμεσων - έμμεσων φόρων.
* Μείωση του ανώτατου συντελεστή του ΦΠΑ 23%. Χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής, της εστίασης, των παιδικών τροφών, των ειδών προσωπικής ανάγκης των ατόμων με αναπηρία, των προϊόντων πολιτισμού και γνώσης και των ΑΠΕ.
* Φόρος Μεγάλης Περιουσίας με τον οποίο θα φορολογηθεί η κατοχή κτηρίων, οικοπέδων, γαιών, έργων τέχνης, καταθέσεων τραπεζών, επενδυτικών προϊόντων, συμμετοχών, που βρίσκονται στην Ελλάδα και όσων κάνουν δήλωση στην Ελλάδα και κατέχουν αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό (αφού ληφθεί υπόψη και η φορολόγησή τους εκεί).
* Κατάργηση των χαρατσιών
* Προστασία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων από χρέη στην εφορία και τον καθορισμό ανώτατου ορίου για μηνιαία καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων. Το όριο αυτό θα είναι ποσοστό, στο καθαρό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα που απομένει, αν αφαιρεθούν στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας και το ποσό ενοικίου.

ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου