Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών o Πέτρος Τατούλης 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών εκλέχτηκε παμψηφεί ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012.
«Οι Αναπτυξιακές εταιρείες στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 θα έχουν αυξημένο ρόλο, καθώς θα πρέπει να ενσωματώσουν την κουλτούρα προσαρμογής στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι νέες οριζόντιες αρχές της καινοτομίας και της έξυπνης εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν ίσως το πιο ανεπτυγμένο μακροοικονομικό εργαλείο, με πολλές ωστόσο απαιτήσεις προσαρμογής, διαδικασία στην οποία, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους, οι Αναπτυξιακές θα κληθούν να συνδράμουν καταλυτικά» δήλωσε στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης.

Αναφερόμενος στην ανάγκη αναδιάταξης των δυνάμεων για να βρει η χώρα το βηματισμό της για έξοδο από την κρίση, ο κ. Τατούλης στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση και ελπίδα «σε καίριο πολιτικό χρόνο και με τη μεγαλύτερη δημοσιονομική συνεισφορά, 3,5 δις σε ετήσια βάση,» τον Καλλικράτη. «Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του είναι ότι, αφενός, μετέφερε την εξουσία στην περιφέρεια και εγγύτερα στον πολίτη και, αφετέρου, ότι μετέφερε το στρατηγικό σχεδιασμό της περιφερειακής ανάπτυξης επίσης εγγύτερα στον πολίτη».
Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, χρειάζεται πλήρη αλλαγή των αντιλήψεων, νέο όραμα,, αποφασιστικότητα, στοιχεία τα οποία διαθέτουν οι Αναπτυξιακές εταιρείες, και τα οποία σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία τους, την εμπειρία τους και τη στενή τους διασύνδεση με την οικονομία, μπορούν να προσεγγίσουν το στόχο της ανάπτυξης με νέες ιδέες.
Στα πλαίσια της προσπάθειας επανακαθορισμού του ρόλου τους, οι Αναπτυξιακές εταιρείες θα πρέπει, σύμφωνα με τον κ. Τατούλη, αφενός, να είναι πιστοποιημένες, και, αφετέρου, να αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ο Άξονας 3, το νέο Leader, και το Jessica, σε μικρότερη κλίμακα, θα αποτελέσουν πυρήνες μόχλευσης της δημόσιας και ιδιωτικής οικονομίας. «Δεν θα πρέπει να παραμείνει η απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το μεγάλο ζητούμενο, γιατί όπως αποδεικνύεται δεν έλυσε τα προβλήματα της οικονομίας μας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης.
Πέραν αυτών οι Αναπτυξιακές εταιρείες, σύμφωνα με την άποψη του κ. Τατούλη, δεν θα πρέπει να αποτελούν απλώς εταίρο σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και δικαιούχες σε αυτά, αποδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ότι λειτουργούν ως αξιόπιστα εργαλεία δημιουργίας ασφαλούς και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό και με την εξωστρέφειά τους θα βοηθήσουν σημαντικά στην αναστροφή του face loss της χώρας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου