Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν Γ Ρ Α Μ Μ Α ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Διά τοῦ παρόντος γράμματος ἐκφράζομεν θερμές εὐχαριστίες πρός ὅλους ἐκείνους πού προσέφεραν κατά τό διήμερο 15 καί 16 Δεκεμβρίου 2012, εἴδη πρώτης ἀνάγκης καί ρουχισμό γιά τήν ἀνακούφισι καί στηριγμό τῶν συνανθρώπων μας, τῶν εὑρισκομένων ἐν ἀνάγκῃ καί θλίψεσι κατά τή σημερινή οἰκονομική κρίσι, ἀνταποκρινόμενοι στό κάλεσμα τῆς κινήσεως ἀλληλεγγύης πού διοργάνωσε ἡ Δημοτική Ραδιοφωνία Τριπόλεως, ἡ ΕΡΑ Τριπόλεως, ὁ Δῆμος Τριπόλεως καί τά λοιπά μέσα ἐνημερώσεως τοῦ τόπου μας. 
 
     Ἐπίσης εὐχαριστοῦμε τούς Ἱερεῖς, τούς δημοσιογράφους, τούς συνεργάτες τοῦ Δήμου Τριπόλεως, τίς ἐθελόντριες τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Προγράμματος τό «ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ» καθώς καί τούς ἐργαζομένους στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, πού κατά τό ὡς ἄνω διήμερο ἐπιστρατεύθησαν οἰκοιοθελῶς καί ἀνιδιοτελῶς προσέφεραν ἀπ’ τήν καρδιά τους τίς ὑπηρεσίες τους γι’ αὐτό τό θεάρεστο καί φιλάνθρωπο σκοπό, τόν ὁποῖο ἐπευλογοῦμε εὐχόμενοι εἰς πάντας ὅσους συνέβαλαν διά τήν πραγμάτωσί του τά ἔτη τους νά εἶναι πολλά καί παρά Κυρίου εὐλογημένα.

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου