Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Πρόσληψη 8 ατόμων στην Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
Συμπράττων φορέας
25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Φύλαξη – ανάδειξη – προστασία βυζαντινών αρχαιοτήτων Αρκαδίας
Κάστρο Λεονταρίου
Δήμος Φαλαισίας
ΔΕ Φύλακες Ημέρας
7 μήνες
1
102
Φύλαξη – ανάδειξη – προστασία βυζαντινών αρχαιοτήτων Αρκαδίας
Αρχαιολογικός χώρος Τεγέας
Δήμος Τριπόλεως
ΔΕ Φύλακες Ημέρας
7 μήνες
1
103
Φύλαξη – ανάδειξη – προστασία βυζαντινών αρχαιοτήτων Αρκαδίας
Κάστρο Μουχλί, Κάστρο Λεονταρίου, Κάστρο Άστρους.
Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
(Δήμος Τριπόλεως, ως έδρα συντονισμού)*
ΥΕ Εργατών
7 μήνες
6
104
Φύλαξη – ανάδειξη – προστασία βυζαντινών αρχαιοτήτων Αρκαδίας
Κάστρο Μουχλί, Κάστρο Λεονταρίου, Κάστρο Άστρους.
Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
(Δήμος Τριπόλεως, ως έδρα συντονισμού)*
ΠΕ Αρχαιολόγων
7 μήνες
1
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
·       να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας· και
·       να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πειρήνης 20 Κόρινθος Τ.Κ. 20100, απευθύνοντάς την στην ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (για Π.Ε. Αρκαδίας) υπόψιν κ. Μ. Σπηλιοπούλου  (τηλ. επικοινωνίας: 6944103444). Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, συγκεκριμένα από την Παρασκευή 25 Ιαν. και κάθε μέρα ως την Κυριακή 3 Φεβρ. και από ώρα 15.00 ως 19.00.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα (www.epekorinthia.gr)· 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου