Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Δ.Ε.Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) υλοποιεί το πρόγραμμα:


Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων – 2η Ευκαιρία

«Τώρα μπορείς να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία στην απασχόληση, μέσα από το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων, που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».


Προϋπόθεση Συμμετοχής: Να είσαι απολυμένος-άνεργος από επιχείρηση που ανήκει σε έναν από τους παρακάτω κλάδους:
- Λιανικό Εμπόριο,
- Εμπορία, Διακίνηση και Συντήρηση Αυτοκινήτων
- Κατασκευές / Δομικά Υλικά

Δράση 2 – Παρακολούθηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης: Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 280 ωρών, τα οποία σχεδιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης και του σχεδίου δράσης που έχει δημιουργηθεί για τον κάθε συμμετέχοντα. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι επιδοτούμενη με €5 (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης. Η συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης είναι υποχρεωτική. Ο καταρτιζόμενος υπογράφει σχετικό συμφωνητικό με αναλυτικούς όρους συμμετοχής.


Το Επιμελητήριο Αρκαδίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς μια μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου και Πανός 21, Τρίπολη) ή στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ (Λ. Ιωνίας 200  και  Ιακωβάτων  61,  111 44 Κ. Πατήσια,  Αθήνα).

Στη συνέχεια θα υπάρξει ενημέρωση (ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας) για την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτει η ταυτοπροσωπία και η ανεργία του ωφελούμενου καθώς και η συνάφεια της δραστηριότητας του πρώην εργοδότη με τους τρείς επιλέξιμους κλάδους (1. λιανικό εμπόριο, 2. εμπορία, διακίνηση και συντήρηση αυτοκινήτων και 3. κατασκευές / δομικά υλικά).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2710230233 (κος Μεγρέμης) και 2710227141 (κα Τζανετοπούλου).ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου