Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης


Σας καλούμε την 6 – 1 - 2013, ημέρα Κυριακή  και ώρα 18:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, β΄όροφο, για τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 και 74 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-10)  :1)        Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου.
2)        Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3)        Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.                                           Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


                                                     ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου