Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»ΟΣΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Tο ελληνικό κοινοβούλιο, ψήφισε στις 31/3/2011 τον νόμο 3943/2011 και με σχετική διάταξη εξουσιοδοτούσε τον Υπουργό των Οικονομικών να καθορίσει ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζουν κάθε χρόνο, όσοι κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, με απώτερο σκοπό, να μην φορολογηθούν στην Ελλάδα και τα εισοδήματα που αποκτά ο φορολογούμενος στην Αλλοδαπή.


Ο Υπουργός Οικονομικών, εξέδωσε σχετικές Ερμηνευτικές εγκυκλίους και συγκεκριμένα την ΠΟΛ.1142/12, την ΠΟΛ.1145/12, την  ΠΟΛ. 1161/2012 και την ΠΟΛ.1216/17-12-2012, με τις  οποίες ζητά   από τους Έλληνες κατοίκους Εξωτερικού, να προσκομίσουν στην Ελλάδα «Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας» από την εφορία (ή φορολογική αρχή) της φορολογικής κατοικίας του στο εξωτερικό.
Όπως αναφέρεται στην παρ. 8 του άρθρου 61 και στην ΠΟΛ.1145/12, τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με τη φετινή δήλωση εισοδήματος:
Α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας για τις χώρες με τις οποίες έχουμε υπογράψει Σ.Α.Δ.Φ.Ε..
Β) Αντίγραφο της Δήλωσης Εισοδήματος και πιστοποιητικό κατοικίας για τις υπόλοιπες χώρες.
Επισημαίνουμε, ότι οι κάτοικοι εξωτερικού, δηλαδή οι ομογενείς που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, υποβάλλουν δήλωση και για τα ακίνητα και για εν γένει εισοδήματά τους (από ενοίκια, από συντάξεις, κ.α.), στην Ελλάδα, ως έχουν υποχρέωση.

Οι κάτοικοι εξωτερικού, φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους στην χώρα που κατοικούν, δηλαδή στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ν. Αφρική ή όπου αλλού ανά τον κόσμο.

Όσοι, αντιθέτως, έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν στην Ελληνική εφορία το παγκόσμιο εισόδημά τους, δηλαδή το εισόδημα που αποκτούν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου.

Η βασική αρχή που ισχύει στην περίπτωση αυτή, είναι ότι ο κάτοικος Ελλάδος θα φορολογηθεί στην Ελλάδα τόσο για το ελληνικό όσο και για το στην αλλοδαπή αποκτηθέν εισόδημά του.
Αν όμως έχει αποδεικτικά, ότι για το εισόδημά του σε άλλη χώρα έχει καταβάλει εκεί φόρο εισοδήματος, το ποσό που κατέβαλε εκεί θα εκπέσει του φόρου που θα κληθεί να καταβάλει στην Ελλάδα, υπό την επιφύλαξη διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.Ε.) και λοιπών συμβάσεων που ισχύουν με κάθε χώρα.

Βέβαια αν οι ξένες φορολογικές και λοιπές Αρχές, πληροφορηθούν ότι οι φορολογούμενοι τους, δεν δήλωναν εισοδήματα που αποκτούσαν στην Ελλάδα, τότε εκεί πραγματικά, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα (πρόστιμα, διπλοί φόροι, ποινές-φορολογικές και ποινικές-, κλπ).

Αναμένουμε από το ΥΠΟΙΚ να δώσει άμεση λύση σε ένα πρόβλημα που πραγματικά δυσκολεύει και πλήττει τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού.
Ακόμη και αν ισχύσει, οι ξένες φορολογικές αρχές δεν γνωρίσουν μέχρι σήμερα, τι ακριβώς πιστοποιητικό πρέπει να δώσουν. Μάλιστα σε μερικά κράτη, που όλα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, το πρόβλημα είναι ακόμη σημαντικότερο.

Δυστυχώς χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες και οδηγώντας τους έλληνες κατοίκους εξωτερικού, σε ουρές (σε διάφορες υπηρεσίες της χώρας που κατοικούν) για να ζητούν κάτι, που ούτε γνωρίζουν τι είναι, ούτε από θα το πάρουν, δεν δείχνουμε το απαιτούμενο σεβασμό στους Έλληνες ανά τον κόσμο, οι οποίοι έχουν προσφέρει και προσφέρουν πολλά στην «μάνα πατρίδα».

Ειδικά για το οικονομικό έτος 2012, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, και η οποία έληξε την 31-12-2012, παρατείνεται μέχρι την 29-3-2013. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέσω του αντικλήτου τους.

Νίκος Δ. Καβουρίνος
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά
 Μέλος Δ.Σ. Ε.Φ.Ε.Ε.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου