Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας


   Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας, στην Δημητσάνα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Κυριακή στις 6 του μηνός Ιανουαρίου  έτους 2013 και ώρα 18:00 με


 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Εκλογή μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης του Δήμου Γορτυνίας για την περίοδο 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31η Αυγούστου 2014:
1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.
3. Εκλογή μελών  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 64 & 74 ν. 3852/2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου